Metafora: KRAJ DJELOVANJA JE KRAJ PUTA


Glosirano ime END OF AN ACTION IS THE END OF A PATH
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Lokacijske metafore strukture događaja
Razina metafore Specifična
Tip metafore Izvedeno
Iskustvena podloga Kretanje
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora END OF AN ACTION IS THE END OF A PATH
Izvorni okvir Put
Ciljni okvir Djelovanje

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :
Aktivna metaforaKRAJ DJELOVANJA JE KRAJ PUTA
Tip odnosalogički slijedi iz
Povezana metaforaSVRHOVITO DJELOVANJE JE SAMOINICIRANO KRETANJE PREMA CILJU
Povezani opis

Logički slijed:

Primjeri:
Primjer: anotacija
Izvor primjera
Napomena uz primjer
Primjer: tekstStigli smo do kraja puta, nezavisnost Kosova je neizbježna!
Glosirani primjerWe have_come until the_end of_the_road, the_independence of_Kosovo is inevitable!
Engleski prijevod primjeraWe have reached the end of our road, the independence of Kosovo is inevitable!

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime