Metafora: KONTROLA U FINANCIJSKOJ SITUACIJI JE KONTROLA U TEKUĆINI


Glosirano ime CONTROL IN A FINANCIAL SITUATION IS CONTROL IN LIQUID
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Metafore novca
Razina metafore Opća razina
Tip metafore
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora CONTROL IN A FINANCIAL SITUATION IS CONTROL IN LIQUID
Izvorni okvir Kontrola u tekućini
Ciljni okvir Kontrola u financijskoj situaciji

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :

Logički slijed:

Primjeri:

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime