Metafora: KOMUNICIRANJE JE VOĐENJE


Glosirano ime COMMUNICATION IS LEADING
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Metafore uma
Razina metafore Opća razina
Tip metafore
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora
Izvorni okvir Vođenje
Ciljni okvir Komuniciranje

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :

Logički slijed:

Primjeri:
Primjer: anotacija
Izvor primjerahttp://www.gradimo.hr/clanak/djela-za-sva-vremena/37834
Napomena uz primjer
Primjer: tekstNeki su slijedili misao kako je zadaća arhitekture pretvoriti nešto korisno, praktično, funkcionalno u nešto lijepo.
Glosirani primjerSome have followed the idea that is the task of architecture to turn something useful, practical, functional into something beautiful.
Engleski prijevod primjeraSome have followed the idea that architecture's taska should be to turn something useful, practical, functional into something beautiful.

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu COMMUNICATION IS LEADING

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime