Metafora: KAUZACIJA JE PRIJENOS OBJEKATA


Glosirano ime CAUSATION IS OBJECT TRANSFER
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Objektne metafore strukture događaja
Razina metafore Opća razina
Tip metafore Primarno, Složeno
Iskustvena podloga Manipuliranje objektima
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora CAUSATION IS OBJECT TRANSFER
Izvorni okvir Scenarij prijenosa
Ciljni okvir Kauzacija

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :
Aktivna metaforaKAUZACIJA JE PRIJENOS OBJEKATA
Tip odnosapovezano sa
Povezana metaforaPRIJENOS SILE JE PRIJENOS OBJEKATA
Povezani opis

Logički slijed:

Primjeri:
Primjer: anotacija
Izvor primjera
Napomena uz primjer
Primjer: tekstKoji virusi daju latentne infekcije?
Glosirani primjerKoji virusi daju latentne infekcije?
Engleski prijevod primjeraWhat kind of viruses cause latent infections

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime