Metafora: GLAZBA JE KRETANJE


Glosirano ime Music is motion
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija
Razina metafore Opća razina
Tip metafore
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora
Izvorni okvir Kretanje
Ciljni okvir Glazba

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :

Logički slijed:

Primjeri:
Primjer: anotacija
Izvor primjerahrWaC 2.2
Napomena uz primjer
Primjer: tekstCijeli život sviram gitaru, naslušao sam se svega i svačega i kada živiš 24 sata s glazbom uvijek ti kroz glavu prolaze neke melodije.
Glosirani primjer
Engleski prijevod primjera

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime