Metafora: EKONOMSKI STATUS JE TOČKA NA SKALI


Glosirano ime ECONOMIC STATUS IS A POINT ON A SCALE
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Metafore ekonomije
Razina metafore Specifična
Tip metafore Izvedeno
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora ECONOMIC STATUS IS A POINT ON A SCALE
Izvorni okvir Točka na skali
Ciljni okvir Ekonomski status

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :

Logički slijed:

Primjeri:
Primjer: anotacija
Izvor primjerahttps://hr.wikipedia.org/wiki/Društvena_stratifikacija
Napomena uz primjer
Primjer: tekstOna vidi društvo kao ljestvicu po kojoj se moguće uspinjati, dakle u klasi se rađamo, ali ju možemo promijeniti.
Glosirani primjer
Engleski prijevod primjera

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime