Metafora: EKONOMSKI RESURS JE OGRANIČEN PRIRODNI RESURS


Glosirano ime ECONOMIC RESOURCE IS A LIMITED NATURAL RESOURCE
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Metafore ekonomije
Razina metafore Opća razina
Tip metafore
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora ECONOMIC RESOURCE IS A LIMITED NATURAL RESOURCE
Izvorni okvir Prirodni resurs
Ciljni okvir Ekonomski resurs

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :

Logički slijed:

Primjeri:

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime