Metafora: DUG JE FIZIČKA ZAPREKA KRETANJU


Glosirano ime DEBT IS PHYSICAL IMPEDIMENTS TO MOTION
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Metafore siromaštva
Razina metafore Opća razina
Tip metafore
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora DEBT IS PHYSICAL IMPEDIMENTS TO MOTION
Izvorni okvir Fizička zapreka kretanju
Ciljni okvir Dug

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :

Logički slijed:

Primjeri:
Primjer: anotacija
Izvor primjerahttp://www.monitor.hr/vijesti/tag/huligani/
Napomena uz primjer
Primjer: tekstVlast u Grčkoj, ionako pritisnuta golemim dugovima, privremeno je ukinula sve donacije, sponzorstva i financijske olakšice za grčki profesionalni nogomet (
Glosirani primjer
Engleski prijevod primjera

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime