Metafora: DRUŠTVO JE TIJELO


Glosirano ime SOCIETY IS HUMAN BODY
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija
Razina metafore Specifična
Tip metafore
Iskustvena podloga ljudsko tijelo
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora SOCIETY IS HUMAN BODY
Izvorni okvir Tijelo
Ciljni okvir Društvo

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :
Aktivna metaforaDRUŠTVO JE TIJELO
Tip odnosaspecifikacija ciljnoga okvira
Povezana metaforaAPSTRAKTNI SLOŽENI SUSTAV JE LJUDSKO TIJELO
Povezani opis

Logički slijed:

Primjeri:
Primjer: anotacija
Izvor primjerahttps://hrcak.srce.hr/file/90906.
Napomena uz primjer
Primjer: tekstOni dakle ljudi, koji pripadaju istom staležu u navedenom smislu, treba da skupa tvore jednu organsku jedinicu društvenog organizma, da budu jedno udo na tijelu ljudskoga društva.
Glosirani primjer
Engleski prijevod primjeraTherefore, those people who belong to the same class in the stated sense, should together form one organic unit of the social organism, to be one limb on the body of human society.

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime