Metafora: DRUŠTVENI PROBLEM JE BOLEST


Glosirano ime SOCIAL PROBLEMS ARE DISEASES
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Metafore upravljanja
Razina metafore Specifična
Tip metafore
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora SOCIAL PROBLEMS ARE DISEASES
Izvorni okvir Bolest
Ciljni okvir Društveni problem

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :
Aktivna metaforaDRUŠTVENI PROBLEM JE BOLEST
Tip odnosaspecifikacija izvornoga okvira
Povezana metaforaDRUŠTVENI PROBLEM JE FIZIČKA BOL
Povezani opis

Logički slijed:

Primjeri:

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime