Metafora: DOGAĐAJ JE SPREMNIK


Glosirano ime EVENTS ARE CONTAINERS
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Metafore strukture događaja
Razina metafore Opća razina
Tip metafore Primarno
Iskustvena podloga Spremnik
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora EVENTS ARE CONTAINERS
Izvorni okvir Spremnik
Ciljni okvir Događaj

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :

Logički slijed:

Primjeri:
Primjer: anotacija
Izvor primjerahttp://radio.hrt.hr/ep/zasto-su-se-rusi-ukljucili-u-rat-u-siriji/130628/
Napomena uz primjer
Primjer: tekst U sirijski ratni kaos ušli su Rusi.
Glosirani primjer
Engleski prijevod primjera
Primjer: anotacija
Izvor primjerawww.24sata.hr/
Napomena uz primjer
Primjer: tekstRusija ide u rat protiv ISIL-a
Glosirani primjer
Engleski prijevod primjera
Primjer: anotacija
Izvor primjerawww.24sata.hr/
Napomena uz primjer
Primjer: tekstKomorowski i J. Kaczynski ušli su u drugi krug izbora.
Glosirani primjer
Engleski prijevod primjera
Primjer: anotacija
Izvor primjerawww.vecernji.hr/
Napomena uz primjer
Primjer: tekstVeć prije su ušli u natjecanje Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid i Sevilla kao osvajač Europske lige.
Glosirani primjer
Engleski prijevod primjera

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime