Metafora: DOBRO JE GORE


Glosirano ime GOOD IS UP
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Metafore dobrobiti
Razina metafore Opća razina
Tip metafore
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora GOOD IS UP
Izvorni okvir Gore
Ciljni okvir Dobro

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :
Aktivna metaforaDOBRO JE GORE
Tip odnosau dvosmjernom odnosu sa
Povezana metaforaLOŠE JE DOLJE
Povezani opis

Logički slijed:

Primjeri:

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime