Metafora: DOBIVANJE MOĆI JE KRETANJE PREMA GORE


Glosirano ime ACHIEVING POWER IS MOVING UPWARDS
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Metafore upravljanja
Razina metafore Specifična
Tip metafore Izvedeno
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora ACHIEVING POWER IS MOVING UPWARDS
Izvorni okvir Kretanje prema gore
Ciljni okvir Moć

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :
Aktivna metaforaDOBIVANJE MOĆI JE KRETANJE PREMA GORE
Tip odnosalogički slijedi iz
Povezana metaforaKONTROLA JE GORE
Povezani opis

Logički slijed:

Primjeri:
Primjer: anotacija
Izvor primjerahttp://www.express.hr/brifing/kako-se-obogatio-siromasni-djecak-iz-splitskog-geta-1536#
Napomena uz primjer
Primjer: tekstNa vrhuncu moći opisivali su ga kao “političkog kolosa”, čovjeka koji je “dosegnuo hrvatski Olimp”, i koji je “istinski politički pobjednik”.
Glosirani primjer
Engleski prijevod primjera

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime