Metafora: DOŽIVLJAVATI STANJE JE POSJEDOVATI OBJEKT


Glosirano ime EXPERIENCING A_STATE IS POSSESSING AN_OBJECT
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Objektne metafore strukture događaja
Razina metafore Opća razina
Tip metafore
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora EXPERIENCING A STATE IS POSSESSING AN OBJECT
Izvorni okvir Objekt
Ciljni okvir Stanje

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :
Aktivna metaforaDOŽIVLJAVATI STANJE JE POSJEDOVATI OBJEKT
Tip odnosaspecifikacija izvornoga i ciljnoga okvira
Povezana metaforaSTANJE JE OBJEKT
Povezani opis

Logički slijed:

Primjeri:

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime