Metafora: DJELOVANJE JE BIVANJE NA LOKACIJI


Glosirano ime ACTION IS BEING IN A LOCATION
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Lokacijske metafore strukture događaja
Razina metafore Opća razina
Tip metafore
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora ACTION IS BEING IN A LOCATION
Izvorni okvir Lokacija
Ciljni okvir Djelovanje

Inačice:
Stranica inačice
Izvor inačice
Ime inačiceDJELOVATI JE BITI NA LOKACIJI

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :

Logički slijed:

Primjeri:
Primjer: anotacija
Izvor primjerahttp://os-sela.skole.hr/?news_hk=1&news_id=734&mshow=290
Napomena uz primjer
Primjer: tekstPridružite nam se u gledanju Suza svetog Lovre.
Glosirani primjerJoin us in watching the Tears of St Lawrence.
Engleski prijevod primjeraJoin us in watching the Tears of St Lawrence.

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime