Metafora: DETALJNO OBJAŠNJAVANJE JE CRTANJE


Glosirano ime DETAILED EXPLAINING IS DRAWING
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Metafore uma
Razina metafore Opća razina
Tip metafore
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora
Izvorni okvir Objašnjavanje
Ciljni okvir Crtanje

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :

Logički slijed:

Primjeri:
Primjer: anotacija
Izvor primjerahttp://pgz.laburisti.com/zupanu-komadini-ocito-neke-stvari-treba-nacrtati/
Napomena uz primjer
Primjer: tekstŽupanu Komadini očito neke stvari treba nacrtati.
Glosirani primjerCounty prefect Komadina obviously some things needs drawing.
Engleski prijevod primjeraIt is obvious that some things need to be explained to county prefect Komadina.

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime