Metafora: CILJ JE OBJEKT U SUPRALOKALNOM ODNOSU


Glosirano ime GOAL IS AN OBJECT IN A SUPRALOCAL RELATION
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija
Razina metafore Opća razina
Tip metafore Primarno
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora
Izvorni okvir Objekt u supralokalnom odnosu
Ciljni okvir Cilj

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :
Aktivna metaforaCILJ JE OBJEKT U SUPRALOKALNOM ODNOSU
Tip odnosaoslanja se na
Povezana metaforaVIŠE JE GORE
Povezani opis

Logički slijed:

Primjeri:

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime