Metafora: BOGAĆENJE JE KRETANJE PREMA GORE


Glosirano ime IMPROVING ECONOMIC STATUS IS UPWARD MOTION
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Metafore bogatstva
Razina metafore Specifična
Tip metafore
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora IMPROVING ECONOMIC STATUS IS UPWARD MOTION
Izvorni okvir Kretanje prema gore
Ciljni okvir Bogatstvo

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :
Aktivna metaforaBOGAĆENJE JE KRETANJE PREMA GORE
Tip odnosau dvosmjernom odnosu sa
Povezana metaforaOSIROMAŠENJE JE KRETANJE PREMA DOLJE
Povezani opis
Aktivna metaforaBOGAĆENJE JE KRETANJE PREMA GORE
Tip odnosapovezano sa
Povezana metaforaEKONOMSKI STATUS JE LOKACIJA
Povezani opis
Aktivna metaforaBOGAĆENJE JE KRETANJE PREMA GORE
Tip odnosapovezano sa
Povezana metaforaBITI BOGAT JE BITI NA VISOKOJ LOKACIJI
Povezani opis
Aktivna metaforaBOGAĆENJE JE KRETANJE PREMA GORE
Tip odnosalogički slijedi iz
Povezana metaforaBOGATSTVO JE LINEARNA PROSTORNA SKALA
Povezani opis

Logički slijed:

Primjeri:

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime