Metafora: BITI U DOBROJ DRUŠTVENOJ KLASI JEST BITI VISOKO NA SKALI


Glosirano ime BEING IN A HIGH SOCIAL CLASS IS BEING HIGH ON A SCALE
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Metafore bogatstva
Razina metafore Opća razina
Tip metafore
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora BEING IN A HIGH SOCIAL CLASS IS BEING HIGH ON A SCALE
Izvorni okvir Visoka lokacija
Ciljni okvir Dobra društvena klasa

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :

Logički slijed:

Primjeri:

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime