Metafora: BITI BOGAT JEST BITI U/NA VISOKOJ LOKACIJI


Glosirano ime BEING WEALTHY IS BEING AT A HIGH LOCATION
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Metafore bogatstva
Razina metafore Opća razina
Tip metafore
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora BEING WEALTHY IS BEING AT A HIGH LOCATION
Izvorni okvir Bogatstvo
Ciljni okvir Visoka lokacija

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :

Logički slijed:

Primjeri:

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime