Metafora: BITI BOGAT JE BITI NA VISOKOJ LOKACIJI


Glosirano ime BEING WEALTHY IS BEING AT A HIGH LOCATION
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Metafore bogatstva
Razina metafore Specifična
Tip metafore
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora BEING WEALTHY IS BEING AT A HIGH LOCATION
Izvorni okvir Visoka lokacija
Ciljni okvir Bogatstvo

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :
Aktivna metaforaBITI BOGAT JE BITI NA VISOKOJ LOKACIJI
Tip odnosau dvosmjernom odnosu sa
Povezana metaforaBITI SIROMAŠAN JE BITI NA NISKOJ LOKACIJI
Povezani opis
Aktivna metaforaBITI BOGAT JE BITI NA VISOKOJ LOKACIJI
Tip odnosaspecifikacija izvornoga i ciljnoga okvira
Povezana metaforaEKONOMSKI STATUS JE LOKACIJA
Povezani opis
Aktivna metaforaBITI BOGAT JE BITI NA VISOKOJ LOKACIJI
Tip odnosapovezano sa
Povezana metaforaEKONOMSKI STATUS JE TOČKA NA SKALI
Povezani opis
Aktivna metaforaBITI BOGAT JE BITI NA VISOKOJ LOKACIJI
Tip odnosapovezano sa
Povezana metaforaDOBRO JE GORE
Povezani opis

Logički slijed:

Primjeri:
Primjer: anotacija
Izvor primjerahr.glosbe.com
Napomena uz primjervrhunac bogatstva
Primjer: tekstBarry je sada postigao vrhunac bogatstva.
Glosirani primjer
Engleski prijevod primjera

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime