Metafora: ATRIBUTI SU ENTITETI


Glosirano ime ATTRIBUTES ARE ENTITIES
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Metafore strukture događaja
Razina metafore Opća razina
Tip metafore
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora ATTRIBUTES ARE ENTITIES
Izvorni okvir Entitet
Ciljni okvir Atribut

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :

Logički slijed:

Primjeri:

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime