Metafora: APSTRAKTNI SLOŽENI SUSTAV JE LJUDSKO TIJELO


Glosirano ime abstract complex system is the human body
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija
Razina metafore Opća razina
Tip metafore
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora ABSTRACT COMPLEX SYSTEM IS THE HUMAN BODY
Izvorni okvir Tijelo
Ciljni okvir Apstraktni složeni sustav

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :

Logički slijed:

Primjeri:

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime