Metafora: APSTRAKTNI SLOŽENI SUSTAV JE GRAĐEVINA


Glosirano ime AN ABSTRACT COMPLEX SYSTEM IS A BUILDING
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija
Razina metafore Opća razina
Tip metafore
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora AN ABSTRACT COMPLEX SYSTEM IS A BUILDING
Izvorni okvir Građevina
Ciljni okvir Apstraktni složeni sustav

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :

Logički slijed:

Primjeri:

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime