Metafora: ŽIVOT JE PRISUTNOST


Glosirano ime LIFE IS PRESENCE
Opis
Napomene
Tagovi
Hijerarhija Metafore strukture događaja
Razina metafore Opća razina
Tip metafore
Iskustvena podloga
Kulturni opseg Potvrđen u više jezika
Odgovarajuća engleska metafora LIFE IS PRESENCE HERE
Izvorni okvir Prisutnost
Ciljni okvir Život

Inačice:

Empirijsko istraživanje:

Preslikavanja:

Povezana metafora :

Logički slijed:

Primjeri:
Primjer: anotacija
Izvor primjerahttp://www.24sata.hr/domace-zvijezde/dolores-vec-godinu-dana-nije-s-nama-po-ovome-ju-pamtimo-390057
Napomena uz primjer
Primjer: tekstDolores već godinu dana nije s nama.
Glosirani primjerDolores already year days isn't with us.
Engleski prijevod primjeraDolores hasn't been with us for year now.
Primjer: anotacija
Izvor primjerahttp://www.story.hr/karolina-kurkova-druga-bebica-je-na-putu-256720
Napomena uz primjer
Primjer: tekstDruga bebica je na putu!
Glosirani primjerAnother baby is on the way!
Engleski prijevod primjeraThere's another baby on the way!

Primjer povezane jezične metafore:
Status: u radu U radu
Odgovarajući okvir u WordNetu

Grafički prikaz odnosa među metaforama:
Novo ime