Hijerarhija metafora: Psihološke metafore


Glosirano ime Psychological metaphors
Tip
Opis
podređena skupina unutar
Slobodni tekst
Summary
Novo ime