Hijerarhija semantičkih okvira: Prostorni odnosi


Glosirano ime Spatial relations
Tip
Opis
podređena skupina unutar Predodžbene sheme
Slobodni tekst
Summary
Novo ime