Hijerarhija semantičkih okvira: Predodžbene sheme


Glosirano ime Image Schemas
Tip
Opis
podređena skupina unutar
Slobodni tekst
Summary
Novo ime