Hijerarhija metafora: Ontološke metafore


Glosirano ime Ontological Metaphors
Tip
Opis
podređena skupina unutar
Slobodni tekst
Summary
Novo ime