Hijerarhija semantičkih okvira: Okviri vladanja


Glosirano ime Governance frames
Tip
Opis
podređena skupina unutar Društveno-politički okviri
Slobodni tekst
Summary
Novo ime