Hijerarhija semantičkih okvira: Okviri tijela


Glosirano ime Body frames
Tip
Opis
podređena skupina unutar Okviri živih entiteta
Slobodni tekst
Summary
Novo ime