Hijerarhija semantičkih okvira: Okviri posjedovanja


Glosirano ime Possession frames
Tip
Opis
podređena skupina unutar
Slobodni tekst
Summary
Novo ime