Hijerarhija semantičkih okvira: Okviri percepcije


Glosirano ime Perception frames
Tip
Opis
podređena skupina unutar
Slobodni tekst
Summary
Novo ime