Hijerarhija semantičkih okvira: Okviri kretanja


Glosirano ime Motion frames
Tip
Opis
podređena skupina unutar
Slobodni tekst
Summary
Novo ime