Hijerarhija semantičkih okvira: Okviri komunikacije


Glosirano ime Communication frames
Tip
Opis
podređena skupina unutar Okviri živih entiteta
Slobodni tekst
Summary
Novo ime