Hijerarhija semantičkih okvira: Okviri kauzacije


Glosirano ime Causation frames
Tip
Opis
podređena skupina unutar
Slobodni tekst
Summary
Novo ime