Hijerarhija semantičkih okvira: Okviri hrane i jedenja


Glosirano ime Food and eating frames
Tip
Opis
podređena skupina unutar Okviri tijela
Slobodni tekst
Summary
Novo ime