Hijerarhija semantičkih okvira: Okviri fizičkih objekata


Glosirano ime Physical object frames
Tip
Opis
podređena skupina unutar Okviri entiteta
Slobodni tekst
Summary
Novo ime