Hijerarhija semantičkih okvira: Okviri entiteta


Glosirano ime Entity frames
Tip
Opis
podređena skupina unutar
Slobodni tekst
Summary
Novo ime