Hijerarhija semantičkih okvira: Okviri emocija


Glosirano ime Emotion frames
Tip
Opis
podređena skupina unutar Okviri apstraktnih entiteta
Slobodni tekst
Summary
Novo ime