Hijerarhija semantičkih okvira: Okviri djelovanja


Glosirano ime Action frames
Tip
Opis
podređena skupina unutar
Slobodni tekst
Summary
Novo ime