Hijerarhija semantičkih okvira: Okviri dinamike sile


Glosirano ime Force dynamic frames
Tip
Opis
podređena skupina unutar Okviri kauzacije
Slobodni tekst
Summary
Novo ime