Hijerarhija semantičkih okvira: Okviri apstraktnih entiteta


Glosirano ime Abstract entity frames
Tip
Opis
podređena skupina unutar Okviri entiteta
Slobodni tekst
Summary
Novo ime