Hijerarhija semantičkih okvira: Okviri živih entiteta


Glosirano ime Living entity frames
Tip
Opis
podređena skupina unutar Okviri entiteta
Slobodni tekst
Summary
Novo ime