Hijerarhija metafora: Objektne metafore strukture događaja


Glosirano ime Object Event Structure Metaphor
Tip
Opis
podređena skupina unutar Metafore strukture događaja
Slobodni tekst
Summary
Novo ime