Hijerarhija semantičkih okvira: Mjesni okviri


Glosirano ime Location frames
Tip
Opis
podređena skupina unutar
Slobodni tekst
Summary
Novo ime