Hijerarhija metafora: Metafore vremena


Glosirano ime Time metaphors
Tip
Opis
podređena skupina unutar
Slobodni tekst
Summary
Novo ime