Hijerarhija metafora: Metafore vlasništva


Glosirano ime Possession metaphors
Tip
Opis
podređena skupina unutar Objektne metafore strukture događaja
Slobodni tekst
Summary
Novo ime