Hijerarhija metafora: Metafore upravljanja


Glosirano ime Governance metaphors
Tip
Opis
podređena skupina unutar Društveno-političke metafore
Slobodni tekst
Summary
Novo ime