Hijerarhija metafora: Metafore uma kao tijela


Glosirano ime Mind as Body Metaphors
Tip
Opis
podređena skupina unutar Metafore uma
Slobodni tekst
Summary
Novo ime